2019.03.30 – Kịch Mỵ Châu – Trọng Thủy do 11V biểu diễn trong Đêm sân khấu hóa tác phẩm văn học 2019Đêm sân khấu hóa tác phẩm văn học 2019 của Trường THPT Chuyên ngoại ngữ CNN
#SanKhauHoa2019 #CNN #FLSS

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich