20 năm Hành trình di sản ( xe cổ và nhạc cụ dân tộc)Xe cổ 2019 – hội an

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu