191022 Parody vai diễn của cô Moon và thầy Đức với sự diễn xuất của Kaycee và Trúc Phạm =]]]Cre: SGO48 Kaycee’s Story.

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich