[180].Đoàn tàu QT1 rời ga Đông Anh vào đường sắt Đông Anh -Quán TriềuThời gian :17h15′
Tuyến đường sắt : Đông Anh -Quán Triều
Khu gian : Đông Anh -Đa Phúc ( Sóc Sơn)

Từ khóa liên quan: video, sharing, camera phone, video phone, free, upload

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang