#18 V – Hội đồng Liên Tôn ủng hộ đạo luật 93-559 để xử lý Việt Cộng và Trung Cộng vi phạm HDP

#18 V – Hội đồng Liên Tôn ủng hộ đạo luật 93-559 để xử lý Việt Cộng và Trung Cộng vi phạm HDP


Nhờ quý vị SUBSCRIBE/ đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới. Chân thành cảm ơn.
Ủy ban Vận động Tái họp Hội nghị Quốc tế xử lý vi phạm Hiệp định ParisTel: 209-210-3087
web: hiepdinhparis.com
Cần 100,000 chữ ký ủng hộ thỉnh nguyện thư trước ngày 14/4/2020
để được câu trả lời của tòa bạch ốc trong vòng 60 ngày sau đó.
Hãy vào trang web: hiepdinhparis.com
để xem tài liệu và đường link hướng dẫn ký tên
chỉ cần Email và tên họ
an toàn bảo mật (vì ký vào website của nhà trắng Hoa Kỳ) ai trên 13 tuổi cũng có thể ký.
————————-
Website: hiepdinhparis.com
Facebook:
Page on Facebook: Hiep Dinh Paris
Tel: 209-210-3087
Email: hd.paris1973@gmail.com
Youtube channel : Hiệp định Paris

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo
4.79