#17 V – Âm mưu của TC đối với thế giới qua virus Vũ Hán và tính pháp lý của HDP

#17 V – Âm mưu của TC đối với thế giới qua virus Vũ Hán và tính pháp lý của HDP


nhờ quý vị SUBSCRIBE/ đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới. Chân thành cảm ơn.
Ủy ban Vận động Tái họp Hội nghị Quốc tế xử lý vi phạm Hiệp định ParisTel: 209-210-3087
web: hiepdinhparis.com
Cần 100,000 chữ ký ủng hộ thỉnh nguyện thư trước ngày 14/4/2020 
để được câu trả lời của tòa bạch ốc trong vòng 60 ngày sau đó.
Hãy vào trang web: hiepdinhparis.com
để xem tài liệu và đường link hướng dẫn ký tên
chỉ cần Email và tên họ
an toàn bảo mật (vì ký vào website của nhà trắng Hoa Kỳ) ai trên 13 tuổi cũng có thể ký.
——————————————————-

Website: hiepdinhparis.com
Facebook:
Page on Facebook: Hiep Dinh Paris
Tel: 209-210-3087
Email: hd.paris1973@gmail.com
Youtube channel : Hiệp định Paris

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

nhờ quý vị SUBSCRIBE/ đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới. Chân thành cảm ơn.
Ủy ban Vận động Tái họp Hội nghị Quốc tế xử lý vi phạm Hiệp định ParisTel: 209-210-3087
web: hiepdinhparis.com
Cần 100,000 chữ ký ủng hộ thỉnh nguyện thư trước ngày 14/4/2020 
để được câu trả lời của tòa bạch ốc trong vòng 60 ngày sau đó.
Hãy vào trang web: hiepdinhparis.com
để xem tài liệu và đường link hướng dẫn ký tên
chỉ cần Email và tên họ
an toàn bảo mật (vì ký vào website của nhà trắng Hoa Kỳ) ai trên 13 tuổi cũng có thể ký.
——————————————————-

Website: hiepdinhparis.com
Facebook:
Page on Facebook: Hiep Dinh Paris
Tel: 209-210-3087
Email: hd.paris1973@gmail.com
Youtube channel : Hiệp định Paris
4.76