[15 giờ học vẽ] Bài tập nghịch chì số 3#hocvecoban #maunuoc #mythuatbui
Hoạ sĩ thực hiện: Tùng Đoàn
Group hội hoạ Nhà của Bụi – Hà Nội:
Facebook Mỹ Thuật Bụi:
Group hội hoạ Nhà của Bụi – Sài Gòn:
Lớp vẽ dành cho thiếu nhi:
Website:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve