14 Chặng đàng Thánh Giá cuối cùng trong cơn dịch Covid-19 trên Đất Thánh Jerusalem 2020

14 Chặng đàng Thánh Giá cuối cùng trong cơn dịch Covid-19 trên Đất Thánh Jerusalem 2020


Đoàn Hành hương về Miền Đất Thánh trong cơn dịch Covid-19 đang phát tán, và sau khi đoàn thực hiện 14 Chặng đàng Thánh giá này, thì cơn dịch bùng phát.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đoàn Hành hương về Miền Đất Thánh trong cơn dịch Covid-19 đang phát tán, và sau khi đoàn thực hiện 14 Chặng đàng Thánh giá này, thì cơn dịch bùng phát.