131019: Các bé múa 💃 dâng hoa ở tượng đài đức mẹ Fatima II131019: Các bé múa dâng hoa ở tượng đài đức mẹ Fatima II …… Mừng lễ bổn mạng giáo họ Fatima II, giáo xứ Tân Mai, phường Tân Mai, thành phố…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem