10m3 chất thải đầu độc nguồn nước sông Đà được xả từ Công ty Gạch, Gốm xứ Thanh Hà?. PLHS10m3 chất thải đầu độc nguồn nước sông Đà ở Hòa Bình được xả từ Công ty Gạch, Gốm xứ Thanh Hà Phú Thọ do hai đối tượng chở thuê lên lấy…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xử Lý Chất Thải: https://akbarmontada.com/category/xu-ly-chat-thai