(103) Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới – lão cư sĩ Diệu Âm, ngày 4/05/2020 (ZOOM 6966966789, Mã Số: 1234)

(103) Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới – lão cư sĩ Diệu Âm, ngày 4/05/2020 (ZOOM 6966966789, Mã Số: 1234)


…Diệu Âm thực sự tán thán cụ Kiều Thị Thuyên PD Diệu Huyền mới vãng sanh trong tuần vừa rồi, bất khả từ nghì! Chư vị hãy cố gắng thực hiện cho được giống cụ Diệu Huyền vậy. hay lắm chư vị ơi! Chỉ một lòng chân thành niệm A Di Đà Phật chí thành mà niệm, tha thiết mà niệm cầu sanh TPCL. CỤ Diệu Huyền này đã tự tại ra đi. Chư vị thấy không? Một câu A Di Đà Phật đã hoàn thành tất cả cái tâm nguyện giải thoát của mỗi người chúng ta. Diệu Âm nhắc nhở đến những người mà tự tại ra đi, Hiền thục hoàn toàn không lý luận, hoàn toàn không đua đòi, hoàn toàn không khoe này khoe nọ. Rõ ràng chỉ thể hiện cái tâm thành tâm kính mà ra đi bất khả tư nghì. Từ mấy chục năm nay đâu phải chỉ một cụ Diệu Huyền này, đâu phải một cụ Kiều Thị Thuyên này ra đi như vậy đâu? Nhiều lắm chư vị ơi! Đây là những tấm gương để chúng ta noi theo, hãy noi theo bà cụ này đây. Nhiều người cứ luôn luôn nghĩ rằng nghiệp chướng của mình nặng quá, không thể nào trở về tây phương được. Thì xin thưa với chư vị! Nghiệp chướng chưa chắc gì cản trở con đường vãng sanh của mình nhưng mà chính mình nghĩ về nghiệp chướng, chính mình nghĩ rằng mình không vãng sanh được, tự mình cản ngăn con đường vãng sanh của chính mình. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo là chính vậy. mong chư vị một khi biết được câu A Di Đà Phật hãy mạnh dạn đi theo con đường đới nghiệp vãng sanh, bao nghiệp vãng sanh, ly nghiệp vãng sanh, xả nghiệp vãng sanh. Phật cho phép mình làm như vậ. Là phàm phu đừng đi con đường tận diệt nghiệp chướng để vãng sanh, không được đâu! Chư bồ tát có quyền làm phương pháp này. Chư phàm phu, đại phàm phu chúng ta nên quyết tâm đi theo con đường đới nghiệp vãng sanh, phục nghiệp vãng sanh, ly nghiệp vãng sanh, hoành triệt ư ngũ thú, đi qua nghiệp chướng mà vãng sanh. Đừng nên đi theo con đường lăn xả vào rừng sâu núi thẳm để mà tàn phá tất cả những chướng ngại để đi vãng sanh. Coi chừng chân lún sâu vào trong rừng thẳm có một ngày nào đó mình phải ngã quỵ giữa rừng sâu không tìm ra lối thoát. Chính vì vậy mong chư vị nghe theo lời của ngài Ấn Tổ dạy đi chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật là phương pháp tiêu túc nghiệp, từ nhiều đời nhiều kiếp. Thành tâm niệm phật là phương pháp chuyển tâm phàm phu, địa phàm phu này thành đại bồ tát một vị Phật tương lai. Chư vị ơi! Chúng ta đã nắm vững nguyên lý vãng sanh tây phương một đời thành đạo rồi. Chớ nên luống qua nhé! Nguyện mong cho tất cả chư vị ai ai cũng vững tâm một câu A Di Đà Phật đi về tây phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật

(103) Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới – lão cư sĩ Diệu Âm, ngày 4/05/2020 (ZOOM 6966966789, Mã Số: 1234)
LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM HÀNG TUẦN VÀO

THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Hội Thảo Hộ Niệm/Thực Tập Hộ Niệm)
THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30(Cộng tu Niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn)
THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Thực Tập Hộ Niệm/Hội Thảo Hộ Niệm)
Kính mời chư vị tham gia trực tiếp vào đường Zoom

MẬT MÃ: 1234
Hoặc được phát trực tiếp trên kênh: NIỆM PHẬT Cầu Sanh Tịnh Độ

Hoặc kênh Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

page facebook: Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

A Di Đà Phật,
Thông Báo:
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm!
Kính bạch lão Cư Sĩ Diệu Âm!
Kính thưa Các Chư vị đồng tu!

Vì toàn bộ hệ thống zoom trên toàn thế giới phải thiết lập password mật mã nói chung, nên đường zoom của chúng ta 696-696-6789 cũng phải thiết lập mật mã khi vào zoom. Nên chúng con đã đặt password mật mã vào là 1234 ạ.

Kính xin Chư vị làm theo từng bước như sau ạ:
– Chư vị vào zoom bình thường
– Số ID vẫn là: 696-696-6789
– Sau đó chương trình zoom sẽ hiện lên đòi nhập mật khẩu (password). Chúng ta sẽ nhập: 1234
– Rồi bấm vào dòng chữ “Continue” là vào đc ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

PT Minh Đạt kính thông báo!

Con kính xin quý Thầy cùng các chư vị đồng tu gửi giúp chúng con thông tin trên đến cho tất cả những bạn đồng tu khác được biết ạ. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của quý Thầy cùng các bạn đồng tu.
A Di Đà Phật,

(109) Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới – Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Ngày 11/5/2019 (ZOOM 6966966789,Mã Số: 1234)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

…Diệu Âm thực sự tán thán cụ Kiều Thị Thuyên PD Diệu Huyền mới vãng sanh trong tuần vừa rồi, bất khả từ nghì! Chư vị hãy cố gắng thực hiện cho được giống cụ Diệu Huyền vậy. hay lắm chư vị ơi! Chỉ một lòng chân thành niệm A Di Đà Phật chí thành mà niệm, tha thiết mà niệm cầu sanh TPCL. CỤ Diệu Huyền này đã tự tại ra đi. Chư vị thấy không? Một câu A Di Đà Phật đã hoàn thành tất cả cái tâm nguyện giải thoát của mỗi người chúng ta. Diệu Âm nhắc nhở đến những người mà tự tại ra đi, Hiền thục hoàn toàn không lý luận, hoàn toàn không đua đòi, hoàn toàn không khoe này khoe nọ. Rõ ràng chỉ thể hiện cái tâm thành tâm kính mà ra đi bất khả tư nghì. Từ mấy chục năm nay đâu phải chỉ một cụ Diệu Huyền này, đâu phải một cụ Kiều Thị Thuyên này ra đi như vậy đâu? Nhiều lắm chư vị ơi! Đây là những tấm gương để chúng ta noi theo, hãy noi theo bà cụ này đây. Nhiều người cứ luôn luôn nghĩ rằng nghiệp chướng của mình nặng quá, không thể nào trở về tây phương được. Thì xin thưa với chư vị! Nghiệp chướng chưa chắc gì cản trở con đường vãng sanh của mình nhưng mà chính mình nghĩ về nghiệp chướng, chính mình nghĩ rằng mình không vãng sanh được, tự mình cản ngăn con đường vãng sanh của chính mình. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo là chính vậy. mong chư vị một khi biết được câu A Di Đà Phật hãy mạnh dạn đi theo con đường đới nghiệp vãng sanh, bao nghiệp vãng sanh, ly nghiệp vãng sanh, xả nghiệp vãng sanh. Phật cho phép mình làm như vậ. Là phàm phu đừng đi con đường tận diệt nghiệp chướng để vãng sanh, không được đâu! Chư bồ tát có quyền làm phương pháp này. Chư phàm phu, đại phàm phu chúng ta nên quyết tâm đi theo con đường đới nghiệp vãng sanh, phục nghiệp vãng sanh, ly nghiệp vãng sanh, hoành triệt ư ngũ thú, đi qua nghiệp chướng mà vãng sanh. Đừng nên đi theo con đường lăn xả vào rừng sâu núi thẳm để mà tàn phá tất cả những chướng ngại để đi vãng sanh. Coi chừng chân lún sâu vào trong rừng thẳm có một ngày nào đó mình phải ngã quỵ giữa rừng sâu không tìm ra lối thoát. Chính vì vậy mong chư vị nghe theo lời của ngài Ấn Tổ dạy đi chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật là phương pháp tiêu túc nghiệp, từ nhiều đời nhiều kiếp. Thành tâm niệm phật là phương pháp chuyển tâm phàm phu, địa phàm phu này thành đại bồ tát một vị Phật tương lai. Chư vị ơi! Chúng ta đã nắm vững nguyên lý vãng sanh tây phương một đời thành đạo rồi. Chớ nên luống qua nhé! Nguyện mong cho tất cả chư vị ai ai cũng vững tâm một câu A Di Đà Phật đi về tây phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật

(103) Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới – lão cư sĩ Diệu Âm, ngày 4/05/2020 (ZOOM 6966966789, Mã Số: 1234)
LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM HÀNG TUẦN VÀO

THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30 đến 6:00(Hội Thảo Hộ Niệm/Thực Tập Hộ Niệm)
THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30(Cộng tu Niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình tiêu tai giải nạn)
THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00 – 19:30 (Thực Tập Hộ Niệm/Hội Thảo Hộ Niệm)
Kính mời chư vị tham gia trực tiếp vào đường Zoom

MẬT MÃ: 1234
Hoặc được phát trực tiếp trên kênh: NIỆM PHẬT Cầu Sanh Tịnh Độ

Hoặc kênh Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

page facebook: Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh

A Di Đà Phật,
Thông Báo:
Kính bạch chư Tôn Giáo Phẩm!
Kính bạch lão Cư Sĩ Diệu Âm!
Kính thưa Các Chư vị đồng tu!

Vì toàn bộ hệ thống zoom trên toàn thế giới phải thiết lập password mật mã nói chung, nên đường zoom của chúng ta 696-696-6789 cũng phải thiết lập mật mã khi vào zoom. Nên chúng con đã đặt password mật mã vào là 1234 ạ.

Kính xin Chư vị làm theo từng bước như sau ạ:
– Chư vị vào zoom bình thường
– Số ID vẫn là: 696-696-6789
– Sau đó chương trình zoom sẽ hiện lên đòi nhập mật khẩu (password). Chúng ta sẽ nhập: 1234
– Rồi bấm vào dòng chữ “Continue” là vào đc ạ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

PT Minh Đạt kính thông báo!

Con kính xin quý Thầy cùng các chư vị đồng tu gửi giúp chúng con thông tin trên đến cho tất cả những bạn đồng tu khác được biết ạ. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của quý Thầy cùng các bạn đồng tu.
A Di Đà Phật,

(109) Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới – Lão Cư Sĩ Diệu Âm, Ngày 11/5/2019 (ZOOM 6966966789,Mã Số: 1234)
nan