10 cụm từ người học IELTS nên biết – Hot IELTS Vocabulary-LOVE and Relationship – IELTS with Charles

10 cụm từ người học IELTS nên biết – Hot IELTS Vocabulary-LOVE and Relationship – IELTS with Charles


IELTS SPEAKING: Vocabulary Love and relationships Hôm nay Thầy gởi các bạn từ vựng theo chủ đề Love and relationships được dùng trong IELTS Speaking.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới