#10★ Cảnh Đường Phố Ban Đêm Huyền Ảo Đẹp Vạn Người Mê ★

#10★ Cảnh Đường Phố Ban Đêm Huyền Ảo Đẹp Vạn Người Mê ★


Nếu ai đã từng nghe bài hát “ Nửa đêm ngoài phố” ắt cũng sẽ có chút gì đó liên tưởng tới không gian trầm tĩnh vắng vẻ của đường phố đêm…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nếu ai đã từng nghe bài hát “ Nửa đêm ngoài phố” ắt cũng sẽ có chút gì đó liên tưởng tới không gian trầm tĩnh vắng vẻ của đường phố đêm…