07 – Kịch – Thằng BờmTết Trung Thu 2019 và văn nghệ với chủ đề “30 Năm Tình Lam” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập GĐPT Linh-Sơn Austin, TX

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich