🔴Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT LỄ LÁ | Ngày 05.04.2020

🔴Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT LỄ LÁ | Ngày 05.04.2020


Nguồn: WGPSG Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT LỄ LÁ Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày đẹp