🔴Tập 09 Giảng Về Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm l Đ.Đ Thích Đạo Thịnh

🔴Tập 09 Giảng Về Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm l Đ.Đ Thích Đạo Thịnh


#ChuakhaiNguyen, #ThayThichDaoThinh, #TinhTongHocHoiVietNam
🔴Tập 09 Giảng Về Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm l Đ.Đ Thích Đạo Thịnh
Chuẩn Bị Pháp Hội Quán Âm TTHH, Quý Liên Hữu Phật Tử nghe lại bài giảng để hiểu rõ thêm về Pháp Hội Quán Âm diễn ra sắp tới vào ngày 30 tới ngày 01 – 02 /04 /Canh Tý 2020 ( Âm Lịch ) tức ngày 22 tới ngày 24 tháng 5 năm 2020 (Dương Lịch) tại nhà Pháp Hội Chùa Khai Nguyên

Quý Liên Hữu cùng nghe pháp và Niệm Danh Hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hồi hướng công đức để tiêu tai dịch bệnh

Kênh YouTube Ban Thông Tin Chùa Khai Nguyên chuyên đăng các bài Pháp âm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh – Trụ Trì Chùa Khai Nguyên
© Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam
– Chùa Khai Nguyên – Xã Sơn Đông – thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02433. 610 897
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com
Kênh Youtube Chùa Khai Nguyên:
Kênh Youtube Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh:
Trang FB Chùa Khai Nguyên – Sơn Tây:
Tranh FB Tịnh Tông Học Hội Việt Nam:
Website: –
– Quý vị vui lòng không chỉnh sửa nội dung cũng như tiêu đề clip.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#ChuakhaiNguyen, #ThayThichDaoThinh, #TinhTongHocHoiVietNam
🔴Tập 09 Giảng Về Ý Nghĩa Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm l Đ.Đ Thích Đạo Thịnh
Chuẩn Bị Pháp Hội Quán Âm TTHH, Quý Liên Hữu Phật Tử nghe lại bài giảng để hiểu rõ thêm về Pháp Hội Quán Âm diễn ra sắp tới vào ngày 30 tới ngày 01 – 02 /04 /Canh Tý 2020 ( Âm Lịch ) tức ngày 22 tới ngày 24 tháng 5 năm 2020 (Dương Lịch) tại nhà Pháp Hội Chùa Khai Nguyên

Quý Liên Hữu cùng nghe pháp và Niệm Danh Hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hồi hướng công đức để tiêu tai dịch bệnh

Kênh YouTube Ban Thông Tin Chùa Khai Nguyên chuyên đăng các bài Pháp âm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh – Trụ Trì Chùa Khai Nguyên
© Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam
– Chùa Khai Nguyên – Xã Sơn Đông – thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02433. 610 897
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com
Kênh Youtube Chùa Khai Nguyên:
Kênh Youtube Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh:
Trang FB Chùa Khai Nguyên – Sơn Tây:
Tranh FB Tịnh Tông Học Hội Việt Nam:
Website: –
– Quý vị vui lòng không chỉnh sửa nội dung cũng như tiêu đề clip.
nan