🔴Muốn Giàu Phải Động Não | Want To Be Rich To Brainstorm | Ngẫm✅

🔴Muốn Giàu Phải Động Não | Want To Be Rich To Brainstorm | Ngẫm✅


#ngẫm
#ngam
#stayhome
#withme
#muốngiàuphảiđộngnão
#wanttoberichtobrainstorm
#ChoYêuThương
#NhậnYêuThương
#audiotruyện
#châmngônsống
#quàtặngcuộcsống
#gócnhìncuộcsống
#sáchnói
#iopregoacasa
#ởnhà
#vớitôi

🔴Cho Yêu Thương Thì Sẽ Nhận Yêu Thương
🔴For Loving, We Will Receive Loving
🔴Lặng đi để Ngẫm mà Sống.
🔴Cuộc đời không có cái gì gọi là vĩnh hằng, bất biến.
Mà mọi sự – mọi vật luôn trôi chảy và biến đổi đó chính là sự vô thường của cuộc sống.
Nếu như chúng ta hiểu rõ sự vô thường của cuộc sống này thì chúng ta sẽ không bị trở ngại, không bị phiền não chi phối, không bị cuộc sống làm khổ đau.
Vì thế mới nói cảnh vốn không tốt xấu – chỉ do tâm tạo nên.
🔴Quietly to Meditate and Live.
🔴Life has no such thing as eternity, immutability.
But everything – everything that is always flowing and transforming is the impermanence of life.
If we understand the impermanence of this life, we will not be hindered, not disturbed by the negativity, will not be tormented by life.
That’s why the scene is inherently not good and bad – just created by the mind.

✅Link kênh đăng ký Ngẫm:
✅Link to subscribe channels:

► LIÊN HỆ VỚI NGẪM NẾU CÓ VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN ◄
Email: ttanh.hcm.gv@gmail.com

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
5.00