🔴 SÁNG NAY: Quân Khu Thượng Hải BÁO ĐỘNG ĐỎ truy lùng lính Triều Tiên N.Ổ T.U.N.G Tàu đổ bộ Type-075

🔴 SÁNG NAY: Quân Khu Thượng Hải BÁO ĐỘNG ĐỎ truy lùng lính Triều Tiên N.Ổ T.U.N.G Tàu đổ bộ Type-075


Hãy xem thêm thông tin tại: #thờibáosàigòn #type075 #trungquốc Tàu đổ bộ Type-075 được xem là niềm tự hào của Hải quân Trung QUốc …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hãy xem thêm thông tin tại: #thờibáosàigòn #type075 #trungquốc Tàu đổ bộ Type-075 được xem là niềm tự hào của Hải quân Trung QUốc …