🔴 Full Chặng 5: Huế – Đà Nẵng | CTH TPHCM 2020

🔴 Full Chặng 5: Huế – Đà Nẵng | CTH TPHCM 2020


🚴‍🚴🚴‍🚴🚴🚴
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 32-2020 NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI

📌 19/5 – 7/6
📌 Trực tiếp tất cả các chặng lúc 8:00 mỗi ngày trên HTV9, HTV Thể thao, Fanpage HTV Thể thao, kênh Youtube HTV Sports, ứng dụng di động HTVC

#HTV #HTVThethao #HTVSports
#CupTruyenhinh #CupTHTPHCM #CupHTV #HTVCup
#Nonsonglienmotdai

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

🚴‍🚴🚴‍🚴🚴🚴
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 32-2020 NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI

📌 19/5 – 7/6
📌 Trực tiếp tất cả các chặng lúc 8:00 mỗi ngày trên HTV9, HTV Thể thao, Fanpage HTV Thể thao, kênh Youtube HTV Sports, ứng dụng di động HTVC

#HTV #HTVThethao #HTVSports
#CupTruyenhinh #CupTHTPHCM #CupHTV #HTVCup
#Nonsonglienmotdai
4.70