🎀 – LỄ CHÀO CỜ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ TẠI NAM CALIFORNIA

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem