🇨🇦 Cách Ươm Mồng Tơi Bằng Gốc Phần 2, 15 Ngày Rễ Um Tùm. Cuộc Sống Canada.Chào anh chị em và các bạn 90% loại rau chỉ cần dùng cành và gốc ngâm vào nước để cửa sổ là rễ sẽ ra um tùm không cần thuốc

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep