台灣傳統民間音樂 Du lịch Đài Loan – Khám phá âm nhạc dân gianTrước khi Đế quốc Thanh Đế nhường lại Đài Loan cho Nhật Bản vào năm 1895, văn hoá Đài Loan được đặc trưng bởi các xã biên giới của nhà Thanh Hán và người thổ dân vùng Cao nguyên. Do vị trí chiến lược của Đài Loan dọc theo các tuyến thương mại Đông Á, người Đài Loan cũng bị ảnh hưởng bởi các ảnh hưởng của thế giới và ảnh hưởng của thương mại châu Âu. Vào giữa thời kỳ Nhật Bản (1895-1945), Đài Loan đã bắt đầu chuyển từ văn hóa địa phương sang văn hoá toàn cầu hiện đại, dưới sự hướng dẫn của phong cách “Tây phương hoá” của Nhật Bản. Bắt đầu từ thời Nhật Bản xây dựng cho chiến tranh, Nhật Bản đã tăng cường các chính sách của mình để Nhật Bản Đài Loan huy động cho các đồng minh. Nỗ lực của Nhật Bản đã dạy cho tầng lớp thượng lưu, văn hoá và ngôn ngữ của Nhật Bản, nhưng phần lớn không can thiệp vào tổ chức tôn giáo. Khi chính sách đàn áp của Nhật Bản đã được dỡ bỏ sau Chiến tranh thế giới II, người Đài Loan háo hức tiếp tục các hoạt động quốc tế trước chiến tranh. Di sản thuộc địa của Nhật đã định hình rất nhiều phong tục tập quán của người Đài Loan. Di sản thuộc địa của Nhật vẫn còn được nhìn thấy, do nỗ lực to lớn của Nhật Bản trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và cơ sở công nghiệp của Đài Loan, thường được coi là yếu tố chính trong phát triển kinh tế nhanh chóng của Đài Loan.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong