【Zither tutorial】 Practice 1 ★ Bài luyện ngón 1 || Hướng dẫn học đàn tranh || Melody & Sheet musicDownload All Sheet Music:
About trevietstudio.com:
👉 Group:
👉 Email: trevietstudio.com@gmail.com
See more at Youtube channel:
Please like, subscribe and click the bell icon to get new video updates. Thanks!
#sheetmusictutorial #zither #vietnam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu