【Vietsub】Trương Tân Thành livestream Tiktok (Part 2): Đọc thư fans viết, nhảy DDU-DU DDU-DU

【Vietsub】Trương Tân Thành livestream Tiktok (Part 2): Đọc thư fans viết, nhảy DDU-DU DDU-DU


Sub+Time: yuan_ahgachu Livestream Tiktok ngày 09/04/2020 hôm chiếu tập cuối Lê hấp đường phèn.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Sub+Time: yuan_ahgachu Livestream Tiktok ngày 09/04/2020 hôm chiếu tập cuối Lê hấp đường phèn.