❤️Team Monstars❤️ Team BuildingQ3 Team building at Lambug Beach, Badian last September 21-22, 2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the