✦ Video tổng hợp đầy đủ các thí nghiệm thực hành hóa học lớp 8 ✦➤ Video này đã được chọn lọc đầy đủ các video thí nghiệm thực hành hóa học dành cho học sinh lớp 8. Nội dung hóa 8 gồm:
CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ
Bài 1: Mở đầu môn hóa học
Bài 2: Chất
Bài 3: Bài thực hành 1
Bài 4: Nguyên tử
Bài 5: Nguyên tố hóa học
Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
Bài 7: Bài thực hành 2
Bài 8: Bài luyên tập 1
Bài 9: Công thức hóa học
Bài 10: Hóa trị
Bài 11: Bài luyện tập 2
CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Bài 12: Sự biến đổi chất
Bài 13: Phản ứng hóa học
Bài 14: Bài thực hành 3
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
Bài 16: Phương trình hóa học
Bài 17: Bài luyện tập 3
CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
Bài 18: Mol
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
Bài 20: Tỉ khối của chất khí
Bài 21: Tính theo công thức hóa học
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
Bài 23: Bài luyện tập 4
CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ
Bài 24: Tính chất của oxi
Bài 25: Sự oxi hóa-Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi
Bài 26: Oxit
Bài 27: Điều chế oxi-Phản ứng phân hủy
Bài 28: Không khí-Sự cháy
Bài 29: Bài luyện tập 5
Bài 30: Bài thực hành 4
CHƯƠNG V: HIDRO – NƯỚC
Bài 31: Tính chất-Ứng dụng của Hidro
Bài 32: Phản ứng oxi hóa-Khử
Bài 33: Điều chế hidro-Phản ứng thế
Bài 34: Bài luyện tập 6
Bài 35: Bài thực hành 5
Bài 36: Nước
Bài 37: Axit-Bazơ-Muối
Bài 38: Bài luyện tập 7
Bài 39: Bài thực hành 6
CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
Bài 40: Dung dich
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài 43: Pha chế dung dịch
Bài 44: Bài luyện tập 8
Bài 45: Bài thực hành 7
Bài Ôn tập học kì II

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc