ភ្លេងមហោរីខ្មែរ បទ មនស្រង់ទឹក|| Khmer Traditional Instrument|| Nhạc cụ Truyền thống Khmerឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ
            នឹកឡើងសែនស្តាយតម្លៃឧបករណ៍        ភ្លេងខ្មែរបវរតពីបូរាណ         គេមើលរំលងមិនសូវរាប់អាន         ព្រោះតែចង់បានឈានទាន់សម័យ      ។
            ទ្រខ្មែរខ្សែបីចាបុីដងវែង         បុីអបុីស្នែងបុីពកស្រឡៃ     
      តាខេខ្សែបីស្លៃណកស្លៃណៃ          ឃឹមទ្រស្គរដីសាយដៀវពិណខ្លុយ       ។
            ប្រគំជាបទបែបប្រជាប្រិយ         បទប្រពៃណីមហោរីជាត្រួយ          ហៃកុលបុត្តខ្មែរត្រូវតែលើកស្ទួយ         ចេះស្តារ ចេះស្ទួយត្រួយវប្បធម៌ជាតិ    ។
             មានល្ខោនបាសាក់ល្ខោនខោលយីកេ          យក្សរាំផងដែរថែកុំឲ្យឃ្លាត          មានទាំងរបាំឆៃយ៉ំាពិណពាទ្យ       សម្ភោររនាតឈឹងក្រាប់ប្រពៃ        ។
             ត្រូវរៀនភាសាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ          រួចចេះច្នៃថែវប្បធម៌ថ្លាថ្លៃ           យើងជាទម្ពាំងត្រូវស្នងឬស្សី          ទើបថ្កើងខ្ពស់លៃល្បីពណ្ណរាយហោង       ។
                                           ថាច់សុខសុភី
Pleng Basak Khmer Trà Vinh
👉Pleng Kar Khmer
👉Pleng Mohori
👉Pleng Pin Peat
👉សំលេងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ៖ ទ្រ ខ្លុយ តាខេ រនាតឯក ឃឹម ស្គរ …….
🖊👉YouTube:
🖊👉Face:
👍ជួយចុស Subscribed ផង
👍Đăng kí kênh ủng hộ mình nhé mọi người

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu