ភ្លេងបាសាក់ខ្មែរ បទ វ៉ាង|| Khmer Traditional Instrument|| Nhạc cụ Truyền thống Khmerឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ
នឹកឡើងសែនស្តាយតម្លៃឧបករណ៍ ភ្លេងខ្មែរបវរតពីបូរាណ គេមើលរំលងមិនសូវរាប់អាន ព្រោះតែចង់បានឈានទាន់សម័យ ។
ទ្រខ្មែរខ្សែបីចាបុីដងវែង បុីអបុីស្នែងបុីពកស្រឡៃ
តាខេខ្សែបីស្លៃណកស្លៃណៃ ឃឹមទ្រស្គរដីសាយដៀវពិណខ្លុយ ។
ប្រគំជាបទបែបប្រជាប្រិយ បទប្រពៃណីមហោរីជាត្រួយ ហៃកុលបុត្តខ្មែរត្រូវតែលើកស្ទួយ ចេះស្តារ ចេះស្ទួយត្រួយវប្បធម៌ជាតិ ។
មានល្ខោនបាសាក់ល្ខោនខោលយីកេ យក្សរាំផងដែរថែកុំឲ្យឃ្លាត មានទាំងរបាំឆៃយ៉ំាពិណពាទ្យ សម្ភោររនាតឈឹងក្រាប់ប្រពៃ ។
ត្រូវរៀនភាសាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ រួចចេះច្នៃថែវប្បធម៌ថ្លាថ្លៃ យើងជាទម្ពាំងត្រូវស្នងឬស្សី ទើបថ្កើងខ្ពស់លៃល្បីពណ្ណរាយហោង ។
ថាច់សុខសុភី
Pleng Basak Khmer Trà Vinh
រូមថតភ្លេងដោយះ
១. លោកគ្រូ ថាច់យ៉េត កាន់ឧបករណ៍ ទ្រអ៊ូ
២. លោកគ្រូ កៀងង៉ុកធា កាន់ឧបករណ៍ ឃឹមធំ
៣. លោកគ្រូ ថាច់សំបូរ កាន់ឧបករណ៍ ឃឹមតូច
៤. លោកគ្រូ ថាច់មីរា កាន់ឧបករណ៍ ទ្រសោរ
៥. លោកគ្រូ ……….. កាន់ឧបករណ៍ ស្គរ និង ក្រាប
…………
👉Pleng Kar Khmer
👉Pleng Mohori
👉Pleng Pin Peat
👉សំលេងឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរ៖ ទ្រ ខ្លុយ តាខេ រនាតឯក ឃឹម ស្គរ …….
🖊👉YouTube:
🖊👉Face:
👍ជួយចុស Subscribed ផង
👍Đăng kí kênh ủng hộ mình nhé mọi người

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu