គ្រាន់តែឃើញភ្លាម(Romleo)/mới thấy liền – Đám cưới Đôn Chùm – Tân Sơn – trà Cú – Trà Vinh

គ្រាន់តែឃើញភ្លាម(Romleo)/mới thấy liền – Đám cưới Đôn Chùm – Tân Sơn – trà Cú – Trà Vinh


សូមបងប្អូនជួយ_Subscriber_ខ្ញុំម្នាក់មួយៗផង#Đừng_quên_Đăng_ký_kênh_Cho_mình_Nhé!
គ្រាន់តែឃើញភ្លាម(Romleo)/mới thấy liền – Đám cưới Đôn Chùm – Tân Sơn – trà Cú – Trà Vinh
សូមបងប្អូនជួយជាវ Chanel Youtube ខ្ញុំម្នាក់មួយៗផង សូមអរគុណច្រើន ខ្មែរត្រូវជួយខ្មែរ ដើម្បីរីកចម្រើន។ Thank you so much for watching videos, if you like video, please don’t forget subscribe for get more videos ► Cám Ơn Các Bạn Đã Xem Video ► Chúc Các Bạn Có Những Thư Giản Vui Vẽ ► Đừng quên Like Và Subscribe Cho mình Nhé! Mọi ý kiến hay góp ý mình sẽ cố gắng tiếp thu và sẽ ngày càng hoàn thiện hơn nữa ở những video tiếp theo … Xin chân thành cảm ơn mọi người. ✓ Subscribe : Channel Youtube►PHU MINH MUSIC :

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới
4.38